dinsdag 13 september 2016

Ja, tenzij

Redelijk onverwacht: de nieuwe donorwet is erdoor. Dat wil zeggen: in de Tweede Kamer. Pas als de Eerste Kamer akkoord is, kan de wet pas echt in werking treden. Hoe dan ook, een doorbraak. Ik hoop van harte dat dit tot een toename van het aantal donoren zal leiden. Is dat nodig? Zeker: van zo'n 9 miljoen Nederlanders is op dit moment niet duidelijk of ze wel of geen orgaandonor willen zijn na hun overlijden. In de meeste van die gevallen beslissen de nabestaanden, die dan vaak, vanwege die onzekerheid, besluiten om de organen van de overledene niet te doneren. Aan die onzekerheid komt nu een einde, met instandhouding van het zelfbeschikkingsrecht.

Zoals gezegd: ik hoop van harte dat dit het aantal orgaandonoren doet toenemen. Dat vereist dan wel een mentaliteitsverandering van de Nederlandse bevolking. Een paar jaar geleden was het nog zo dat 90% van de Nederlanders positief stond tegenover het ontvangen van donororganen in geval van medische nood, maar dat slechts 50% van de mensen positief stond tegenover zelf orgaandonor zijn. Een onhoudbare situatie. Ik hoop van harte dat ook die situatie veranderd is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie op dit bericht achter!